Samenvatting


par  H.-P. WEIDEMA, J. DUBOIN
Mise en ligne : 16 december 2006

Alles wat nuttig is, en vanuit materieel en ecologisch standpunt gezien haalbaar, is ook financieel nuttig. Alle burgers hebben recht op een koopkracht waarvan de totale massa gelijk staat aan de waarde van de beschikbare goederen en diensten.
Dit "sociale inkomen" wordt in de vorm van "consumptiegeld" gestort en stelt de consument in staat z’n aankopen te kiezen. Deze fiscale hervorming maakt iedere vorm van belasting overbodig.

Het gaat niet om een geleide economie, maar om het gericht sturen van alle productie-faktoren teneinde een optimaal rendement te bereiken met zo weinig mogelijk inspanning. De menselijke arbeid, benodigd voor de instandhouding van de openbare diensten alswel voor het productieapparaat (onderhoud, uitbreiding, verbeteringen), neemt de vorm aan van een "burgerdienst" die bij toerbeurt wordt verricht.

Deze economische hervormingen gaan niet ten koste van onze burgerrechten, maar breiden ze veeleer uit met zingevende economische rechten, want om in vrijheid te kunnen leven, moeten we wèl het nodige produceren!


Navigation

Articles de la rubrique