Stellingen

Verdeeleconomie ?


Dit is slechts de logische gevolg-trekking van de voortschrij-dende wetenschap :

Zij maakt korte metten met het paradox van de mens die machines uitvindt die zijn werk doen, maar die niet voor hem werken.

(Jacques Duboin)

> Overzicht van de verdeeleconomie.

> Uitreksel


Articles publiés dans cette rubrique


par  H.-P. WEIDEMA, J. DUBOIN
Mise en ligne : 16 december 2006

Samenvatting

Alles wat nuttig is, en vanuit materieel en ecologisch standpunt gezien haalbaar, is ook financieel nuttig. Alle burgers hebben recht op een koopkracht waarvan de totale massa gelijk staat aan de waarde van de beschikbare goederen en diensten. Dit "sociale inkomen" wordt in de vorm (...)


par  H.-P. WEIDEMA, M.-L. DUBOIN
Mise en ligne : 8 november 2006

Overzicht van de verdeeleconomie

Belangrijke technische vorderingen... Het aantal werkuren, per jaar, van een arbeider is gedaald van 5000 in 1850, tot ca. 1600 nu. In weerwil van de bevolkingsaanwas ging deze werkurenvermindering gepaard aan een enorme productietoename die zich op (...)