Bonvenon

Enkonduko
al niaj ekonomikaj
tezoj


EN
LA PRODUKTADO
(de la varoj utilaj al la vivo) LA MASXINO ANSTATAUXAS LA HOMON

DU KONSEKVENCOJ
* PLI GRANDA PRODUKTADO
* SENLABORECO (de la produktistoj utilaj al la vivo)

... KAJ LA
PARADOKSO de MIZERA EN ABUNDECO
LA MERKATA EKONOMIO produktas ne por la senmonaj homoj, gxi konas nur
LA KLIENTOJN

Sed sistemo, kiu
produktas pli kaj pli da varoj, kaj samtempe solventigas malpli kaj
malpli da klientoj nepre estas kondukata al "NEEBLECO VENDI"

EN 1929 EKSPLODAS
LA FUNDAMENTA KRIZO DE KAPITALISMO
* la stokoj amasigxas
* la kurzoj falas
* la intersxangxoj paralizigxas
30 MILIONOJ DA SENLABORULOJ miras ne plu esti .... ekspluatataj

De 1929 la
historio de la kapitalistaj estas sinsekvo de elturnigoj celantaj
pluigi la ekspluatadon de la homo fare de la homo, kaj steriligi
potencialon de abundo kiu, se gxi estus je la servo de la vivo, estus
fatala al ciu merkato.

1935, EN USONO
oni jxetas lakton en la kloakojn... kaj la senlaboruloj, kiuj provas
preni da gxi estas bastonataj de la policistoj

EN FRANCIO oni
denaturigas la tritikon, oni elradikigas la vitojn
CXIE EN LA MONDO EN KRIZO oni bruligas la varojn, oni detruas la
stokojn, oni
limigas la produktadojn
Sed "resanigi" la agraran merkaton ne suficxas ...

... restas
ankoraux trovi "vendeblecon" por la industrio kaj "dungado" por
la manlaboruloj.
FASXISMO malfermas per nacionalismo la eligilon al la 30 MILIONOJ DA
SENLABORULOJ baldaux redungataj en LA KURADO AL ARMADO

1939 ... 5 jaroj
da TUTMONDA MILITO fineliberigas kapitalismon el cxiuj gxiaj "troajxoj"
Absolute distribue kaj neniam kun manko de kredito tiu milito pruvas la
egan produkto-kapablecon tuj kiam la financaj mistifikoj estas forigitaj

33 milionoj de
mortintoj, amasoj da ruinoj
LA RETROVITA MALABUNDECO REVALORIGAS LA MERKATOJN DE LABORO KAJ PROFITO

sed 10 jarojn
poste la milit-industrio, cxiam funkcias kaj, pli auxtomatigita ol iam,
la vendebla produktado jam atingas sian maksimumon.
La reiro al vera PACA EKONOMIO apera nerealigebla.

De nun, 50
milionoj da salajruloj sxuldas sian oficon nur al
KONSTANTECO DE LA MILITO
pliigo de armiloj kaj armaj konfliktoj kun kontrolata disvastigo,
eksplodas cxe cxiu komenco de ekonomia krizo

LIMIGADO DE LA
PRODUKTADU PER STUDO DE LA MERKATOJ
DETRUADO DE LA IMPOSTPAGANTOJ UNUAECA
FINANCADO DE LA PROTEKTATAJ SEKTOROJ DE LA PROFITO *
PROSPERA KOMERCADO DE LA MILIT- INDUSTRIULOJ *
ALMOZPETADO NACIIGITA POR LA SOCIALAJ HELPOJ
"EKSPORTI AUX MORTI"
la slogano de Hitler reaperas

En Majo 1968,
antauxante la revekigxon de fasxismo, la universitata kaj laborista
junularo ekflamis fortage kontestante la sociajn strukturojn
La demando pri SOCIALISMO fine starigxas en kadro de
PROGRESINTA INDUSTRIA NACIO

La homo estas
nek bona nek malbona, li klopodas por vivi. Tiel longe dum li estos
devigata VENDI SIAN LABORON POR ACXETI SIAN VIVON, oni igos lin fari
ion ajn.
Amuziloj memdetrueblaj, aviadiloj "Mirage", pornografiaj eldonajxoj,
kurado al luno, burokratismo de la "socia nesekureco", strategiaj
bakterioj, promocio de diplomitaj perantacxoj, k.t.p. ...

La zorgo "KREI
OFICOJN" malkasxas la nekonsenton liberigi la homon ; ia ajn estas la
efikeco de lia tekniko.
Gxi implicas la senfinan disvolvigxon de taskoj pli kaj pli parazitaj
en socio de malsxparado nepre resanigita per la nuraj amuzajxoj de la
milito.

Nepre necesas
distribui la enspezojn per alia rimedo ol la malnobliga salajro por
laboro igxanta parodio.
El tio devenas la strukturoj de socio liberigita de la merkata ekonomio
kies esenco nepre estu :

1) PRODUKTI
per maksimuma tekniko por la kontentigo de la bezonoj esprimitaj de
cxiuj, sen komercaj celo kaj limo.
La produkt-aparato, socialigita, estas liberigita de cxiuj financaj
submetoj

2) DISTRIBUI
metode kaj sen krizoj per la starigo de
INDIVIDUA NACIA CXEKO KONTO POR KONSUMADO
regule provizumata per nekapitaligebla rento garantiata per la valoro
de la proponataj konsumadajxoj

3) KREDITI cxiun
civitanon per rento responde al la nacia produktado laux nacia kontado ;
sed ne plu laux la dubaj sxancoj de entreprenaj administradoj.
La entreprenoj konto-registros nur materialojn kaj kalkulos la
produktokoston per labortempaj unuoj.

KONSEKVENCOJ :
LA PREZOJ DE LA PRODUKTOJ povas malaltigxi sen malutili al la enspezojn
de la produkistoj .
LA SENPAGECO povas esti starigita cxie, kie gxi sxparas oficojn.
Abundo ne plu estas katastrofo
Tekniko estas fine liberiga

La plivastigxo
skrib-oficejoj cxesas prizorgi cinikan "prosperon"
La pordo povas malfermigxi al vera produktiveco.

La klopodojn pri
profito anstatauxas la PLANITA ESPRIMO DE LA BEZONOJ per la dialogo
suverene organizita inter homoj kiel PRODUKISTOJ kaj KONSUMANTOJ.

KAJ LA SXPARADO ?
Igxante NEEBLA (jam gxi estas tia) gxi estas ankaux NEUTILA :
LA TIMO PRI LA MORGAUXO MALAPERAS cxar ...

... CXIU
NOVNASKITO heredas la nacian teknologian posedajxon, do ne forigeblan
RAJTON AL VIVO
Deklarita cxe la "banko" samtempe kiam cxe la urbdomo, li enspezos gxis
la morto
SOCIAN RENTO
respondan al lia parto de la socia produktado

NUR UNUE
INTERSXANGXO :
Cxiu sxuldas al la socio laboron laux siaj kapabloj dum SOCIA SERVO.

... KIES DAUXRO
IOM POST IOM ETIGXOS ...
ie la profito de la tempo dedicxita al la liberaj aktivecoj.

Anstataux okazigi
krizojn kaj militojn,
LA PROGRESO DE LA TEKNIKOJ LIBERIGAS LA HOMON DE MATERIALA ZORGO.
Gxi malfermas la pordojn de SUPERA CIVILIZACIO en kiu, per la
solidareco de LABOR-SERVO disvolvigxos la fruktijn de LABOR-LUDO kaj
tiuj de KULTURO fine liberigita de cxiu koruptebleco.

UTOPIO
estas plue kredi, ke oni povas "perlabori sian vivon"
<font
color="#477cc0">detruante la mondon.

Cxe la stadio de
industria progresinta nacio, "distribuaj" strukturoj de efektiva
socialismo devenas de la simpla volo transvivi la memdetruigxo de
intersxangxaj strukturoj de kapitalismo. Sciigu tion por eskapi
gxustatempe !

Traduktion : SAT-Amikaro, 67 av. Gambetta 75020
PARIS


Navigado

Subrubrikoj